Wersja kontrastowa

Rozmiar:

 • A
 • A
 • A

Obowiązek informacyjny RODO

 • Na podstawie art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE korzystający z obiektów sportowych administrowanych przez ZCSTiR oraz biorący udział w wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez ZCSTiR powinien wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu pobieranych danych osobowych. 
 • Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE korzystający z obiektów sportowych administrowanych przez ZCSTiR oraz biorący udział w wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez ZCSTiR powinien wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczanie:
 • na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR w Zbąszyniu
 • publikacji prasowej wizerunku w gazetach
 • przekazach telewizyjnych

  Dopełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego:
  Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 3866 009, mail: m.ziegler@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
 3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez  okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia  imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
 5. Pani / Pana dane osobowe są udostępniane – informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców) na stronie centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach facebook (czyli profil ZCSTiR oraz Obłędna Plaża)*oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora – Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu – dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.

Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator zobowiązany jest Panią / Pana o tym poinformować.

 

 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo, informujemy iż dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, a Państwa dane będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.

Jeżeli chcą Państwo dokładnie zapoznać się z naszymi zasadami bezpieczeństwa, m.in jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych zapraszamy na podstronę z szczegółami, która znajduje się tutaj: Obowiązek informacyjny RODO.

Jednocześnie Informujemy iż nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji tutaj.

Rozumiem